Kiểm tra độc tố

Trong cơ thể

Dễ dàng, khoa học, chính xác - Bài kiểm tra độc tố trong cơ thể được xây dựng bởi Bodyline, giúp bạn xác định mức độ độc tố trước khi thực hiện bất kỳ chương trình thanh lọc cơ thể nào. Đừng vội sa đà vào những cách detox theo trào lưu nếu chưa hiểu rõ tình trạng cơ thể bạn nhé!

Bài kiểm tra có 4 phần, bao gồm các câu hỏi về lối sống cho đến các câu hỏi về triệu chứng bệnh.

Bạn hãy bấm chọn ô tròn, tương ứng với tần suất xảy ra các dấu hiệu được hỏi. Hệ thống sẽ tự động tính điểm và trả về kết quả chi tiết.

KIỂM TRA
TÂM TRẠNG

KIỂM TRA
ĐƯỜNG TIÊU HÓA

KIỂM TRA
MỨC ĐỘ ĐỘC TỐ

KIỂM TRA
SỰ VIÊM NHIỄM